DISCLAIMER

De gehele inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons en software is eigendom van ConcreetDesign BV en wordt beschermd door Nederlandse en internationale wetgeving inzake auteursrechten. De informatie op deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Toch aanvaardt ConcreetDesign BV geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

ConcreetDesign BV is niet aansprakelijk voor verlies, direct of indirect, bijzondere of gevolgschade, van welke aard dan ook en ongeacht de oorzaak, als gevolg van het gebruik van deze website of de inhoud daarvan.

ConcreetDesign BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van enige andere website die, op welke wijze dan ook, gekoppeld is aan deze website. ConcreetDesign BV behoudt zich het recht voor op elk moment te actualiseren, corrigeren of anderszins wijziging van deze website aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

De kleuren van het product afbeeldingen op deze website dienen enkel ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Voor de professionele gebruiker, bieden wij een speciale sample service.