COPYRIGHT

De informatie op deze website, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, afbeeldingen, logo’s en merken, evenals de software die wordt gebruikt, zijn eigendom van ConcreetDesign BV of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht rechten. Deze rechten worden niet verworven door natuurlijke personen of rechtspersonen middels het bezoeken van deze site.

Het gebruik van enig beeld of merk op deze site is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ConcreetDesign BV of andere juridisch-rechthebbende.

Toestemming wordt verleend om deze site te raadplegen en delen, zoals printen, te downloaden op een harde schijf of te distribueren naar derden, te reproduceren, op voorwaarde dat dit te allen tijde gebeurt voor particuliere, niet-commerciële informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande waarschuwing auteursrecht is opgenomen in alle reproducties. Geen enkele reproductie of deel van de site mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk, publicatie of website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ConcreetDesign BV